W styczniu i lutym nasza biblioteka realizowała projekt przygotowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundację Humanity In Action „O osobach z niepełno sprawnościami”.

Przystąpienie biblioteki do akcji wynikało z potrzeby pochylenia się nad potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz  poruszenia tematu niepełnosprawności w społeczności lokalnej. W jej ramach odbyło się szereg spotkań w siedzibie filii  biblioteki i poza jej murami. Były to zarówno spotkania z osobami na co dzień borykającymi się z problemami wynikającymi z niepełnosprawności, podopiecznymi domów wsparcia i dziennego pobytu jak i spotkania z młodzieżą starszych klas szkoły podstawowej.

Uczestnicy zastanawiali się nad złożonością problemów związanych z niepełnosprawnością w oparciu o publikację wydaną przez Fundację Humanity In Action „O osobach z niepełno sprawnościami”.
Oglądali przygotowaną prezentację multimedialną i wybrali się na wirtualny spacerek po przykładowych instytucjach miasta. Przyglądali się im pod kontem ich przystosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zwrócili uwagę na wiele ograniczeń i barier utrudniających uczestnictwo w życiu społecznym nie tylko osobom z niepełnosprawnościami. Doprowadziło to do wniosków, że samo prawodawstwo nie powoduje zmian postaw społecznych. Oznacza to poszukiwanie innych przyczyn, między innymi w świadomości i empatii społeczeństwa, które utrudniają bądź uniemożliwiają funkcjonowanie danej jednostki.

Temat niepełnosprawności pojawił się też w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych instytucji uczestniczących w spotkaniach. Efektem działania było powstanie krótkiej relacji filmowej z przebiegu akcji. Zobaczyć ją można na naszej facebookowej stronie.

Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie a także jego sympatykom za życzliwe zainteresowanie, wsparcie i dobre słowo.