Zgodnie z zapisami prawa każdy Czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.

Dla ułatwienia realizacji tych praw poniżej znajdują się wzory najczęściej składanych pism.

Wniosek o wgląd do danych osobowych

Aktualizacja/sprostowanie danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych osobowych

Wypełnione pisma należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.