Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl.Seniora 4, 59-400 Jawor, informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany.

Kamery monitoringu obejmują obszar:
- wejście główne na dziedziniec biblioteki wraz ze ścianą, na której zamontowany jest trezor biblioteczny, przy pl.Seniora 4,
- dziedziniec biblioteczny przy pl.Seniora 4,
- pomieszczenia Multimediów przy pl.Seniora 4,
- stanowiska komputerowe znajdujące się przy sali spotkań przy Wypożyczalni przy pl.Seniora 4,
- pomieszczenia Filii nr 1 przy ul.Moniuszki 10..

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze, pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.