Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny

(aktualizowana dnia 8 maja 2019)

Kamery monitoringu obejmują obszar:

  • wejście główne na dziedziniec biblioteki wraz ze ścianą, na której zamontowany jest trezor biblioteczny, przy pl.Seniora 4,
  • dziedziniec biblioteczny przy pl.Seniora 4,
  • pomieszczenia Multimediów przy pl.Seniora 4,
  • stanowiska komputerowe znajdujące się przy sali spotkań przy Wypożyczalni przy pl.Seniora 4,
  • pomieszczenia Filii nr 1 przy ul.Moniuszki 10..

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, mająca siedzibę pod adresem pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem http://www.mbp.jawor.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w bibliotece – zgodnie z art.6 ust.1 lit.c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – zgodnie z art.6 ust.1. lit.e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być podmiot serwisujący monitoring.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres do 7 dni od momentu utrwalenia obrazu.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze, pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.