Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych czytelnika

(aktualizowana dnia 8 maja 2019)

Tożsamość i dane kontaktowe administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, mająca siedzibę pod adresem pl.Seniora 4, 59-400 Jawor.
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem http://www.mbp.jawor.pl lub pisemnie pod adresem siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zgodnie z art.6 ust.1 lit.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - zgodnie z art.6 ust.1 lit.e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (…);
  • kontaktowania się z Panią/Panem – zgodnie z art.6 ust.1 lit.a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (…).

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu (Rynek 58, 50-116 Wrocław) będąca administratorem systemu bibliotecznego Aleph.

W przypadku nieterminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań względem biblioteki wymaganych w regulaminie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również firma windykacyjna lub w dalszej kolejności sąd.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane kontaktowe (email, telefon) podane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane i przechowywane do czasu odwołania zgody.

Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane:

  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług biblioteki + 5 lat od ostatniej aktywności na koncie czytelnika w systemie bibliotecznym, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług biblioteki + dwa tygodnie od daty złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług biblioteki + dwa tygodnie od daty powzięcia informacji o śmierci czytelnika.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860-70-86.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla pozostania czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze i korzystania ze zbiorów i usług biblioteki.