Informacja z dnia 25 maja 2018.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze, pl. Seniora 4, 59-400 Jawor;
 2. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworze jest Pani Alicja Jachyra, email - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  • w celach statystycznych - na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997 r., rozdział 1, art. 4, ust.1 , pkt. 2;
  • w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu zbiorów - na podstawie Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., art. 53.1;
  • w celu kontaktowania się z czytelnikiem - na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego Rynek 58, 50-116 Wrocław na podstawie umowy Nr DM-044/7/11 w sprawie powierzenia administrowania danymi osobowymi czytelników i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, w ramach której podwykonawcą jest autoryzowana firma Aleph Polska Sp. z o.o, ul. Śmiała 22, 01-523 Warszawa - dostawca i serwisant oprogramowania bibliotecznego Aleph;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, jedynie w wypadku nieterminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań względem Biblioteki wymaganych w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze, tzn. firmie windykacyjnej lub w dalszej kolejności sądom;
 6. Świadczenie usług serwisowych systemu Aleph przez firmę Aleph Polska Sp. z o.o. może wymagać przekazania danych osobowych i przetwarzania ich w krajach trzecich, w tym w niektórych krajach spoza EOG;
  W odniesieniu do przekazywania danych osobowych do podwykonawcy znajdującego się poza EOG Dolnośląska Biblioteka Publiczna z wyprzedzeniem potwierdzi, że dany kraj jest uznawany przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych lub, że jest odpowiedni mechanizm mający na celu zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń i egzekwowania ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami RODO;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo
  do przenoszenia danych, prawo wnioskowania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych;
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy w/w ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.; jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze;
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane tzn. przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + 5 lat, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + dwa tygodnie od daty złożenia wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem rozliczenia się z wypożyczonych zbiorów i uregulowania należności;
  • przez okres korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze + dwa tygodnie od daty powzięcia informacji o śmierci czytelnika.
 12. Z poważaniem
  Małgorzata Kosińska
  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze