Do obsługi kont czytelników zapisanych do dolnośląskich bibliotek oraz udostępniania danych o wszelkich zbiorach zgromadzonych w tych bibliotekach służy strona Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego - http://www.dzb.pl.

Korzystając z tego serwisu można sprawdzić lokalizację poszukiwanych materiałów i ich dostępność, a po zalogowaniu - sprawdzić stan swojego konta czytelnika. Można zobaczyć wypożyczone i zamówione zbiory, terminy zwrotów, historię wypożyczeń czy stan swojego zadłużenia względem biblioteki. Można także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz złożyć zamówienie na zbiory.

Poniżej za pomocą zrzutów ekranu pokazany jest schemat obsługi konta czytelnika.

Logowanie

Sprawdzanie stanu konta czytelnika

Wyszukiwanie i zamawianie