Ze zbiorów i usług biblioteki mogą korzystać wszyscy obywatele oraz instytucje samorządowe gminy Jawor zwane dalej czytelnikiem instytucjonalnym.

Czytelnik dorosły

  Przy zapisie czytelnik dorosły powinien:
 • zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług biblioteki oraz Polityką prywatności i ochrony danych osobowych,
 • okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
 • podpisać druk zobowiązania.

Czytelnik niepełnoletni

  Przy zapisie czytelnik niepełnoletni powinien:
 • zapoznać się wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług biblioteki oraz Polityką prywatności i ochrony danych osobowych,
 • rodzic lub opiekun prawny powinien okazać dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem PESEL,
 • okazać wypełniony i podpisany przez rodzica lub osobę odpowiedzialną druk zobowiązania.

Czytelnik instytucjonalny

  Przy zapisie czytelnik instytucjonalny powinien:
 • zapoznać się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług biblioteki oraz Polityką prywatności i ochrony danych osobowych,
 • okazać wypełniony i podpisany przez dyrektora lub osobę upoważnioną druk zobowiązania.