Pierwsze po wojnie wypożyczenia polskich książek nastąpiły w czerwcu 1947 r. w jednym z pomieszczeń jaworskiego ratusza. Tych historycznych czynności, mających znaczenie symbolu, dokonywała Irena Podskrobek, organizator i pierwszy kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zaczątek księgozbioru stanowił dar Polonii Amerykańskiej w postaci 148 książek.[…] Personel biblioteki składał się w pierwszym roku jej działalności z 2 osób.

strzegomska wyp Powiatowa Biblioteka Publiczna w Jaworze - Wypożyczalnia dla Dorosłych,
ul.Żymierskiego 1 (obecnie ul.Strzegomska 1)

W sierpniu 1949 r. przeniesiono bibliotekę do 5-izbowego lokalu w Domu Kultury przy ul.Strzegomskiej 1, wówczas ul.Żymierskiego 1. W przydzielonym lokalu znalazły się osobne pomieszczenia na wypożyczalnię dla dorosłych, księgozbiór dla dzieci i młodzieży, czytelnię czasopism i magazyn książek. Biblioteka otrzymała nowe meble biblioteczne, radioodbiornik "Pionier" i telefon. W roku 1950 biblioteka zatrudniała 3 pracowników, w tym kierownika Halinę Brede i jedną pracownicę fizyczną.[…]

W roku 1952 stanowisko kierownika Powiatowej Biblioteki Publicznej w Jaworze objęła Irena Papciak i pozostała nim przez 31 lat. Pod jej kierownictwem jaworska placówka biblioteczna należała do wyróżniających się na Dolnym śląsku. W tym okresie zakończono organizację sieci bibliotek na obszarze powiatu jaworskiego, a dla bibliotekarzy terenowych jaworska placówka prowadziła zajęcia instruktażowo-szkoleniowe.[…]

Z dniem 1 stycznia 1955 r. nastąpiła zmiana nazwy placówki na - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze. Jej zadania, tj. upowszechnianie czytelnictwa wśród mieszkańców Jawora i nadzór merytoryczny nad bibliotekami publicznymi w powiecie, nie uległy zmianie. W tym samym roku nastąpiła przeprowadzka biblioteki na ul.Strzegomską 7 (obecnie Rejonowy Urząd Pracy). W 6 pomieszczeniach nowego lokum urządzono wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych, biuro kierownika oraz wypożyczalnię i czytelnię dla dzieci.[…]

W 1967 roku księgozbiór biblioteki liczył zaledwie 28 092 woluminy, a stan zatrudnienia zwiększył się do 8 osób. Stosunkowo niewielki przyrost księgozbioru w porównaniu z 1954 r. tłumaczyć należy wycofaniem z obiegu dużej ilości literatury agitacyjnej[…].

Wypożyczalnia w RynkuPowiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze - Wypożyczalnia dla Dorosłych,
ul.Rynek 5

W roku 1968 biblioteka przeniosła się do lokalu w Rynku 5, który zajmowała do jesieni 1998 r. Przy ul.Strzegomskiej 7 pozostał Oddział Dziecięcy, ale i on w 1974 r. otrzymał nowy lokal w Rynku 3[…]. Przy okazji przeprowadzki obydwa lokale otrzymały nowy sprzęt biblioteczny i zostały gustownie urządzone.[…]

Wraz z likwidacją powiatów w roku 1975 placówka zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę Publiczną (MBP) i jednocześnie przestała pełnić funkcje instruktażowo-metodyczne względem bibliotek na obszarze byłego powiatu. Stan zatrudnienia wzrósł do 12 pracowników[…]. W 1976 r. księgozbiór liczył 35 584 woluminy, biblioteka zarejestrowała 3 437 czytelników i 66 465 wypożyczeń.[…]

Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych narodził się pomysł utworzenia Oddziału Muzycznego MBP. W roku 1981 Miejska Rada Narodowa przydzieliła oddzielne lokum w Rynku 16 dla umożliwienia realizacji tego zasługującego na uznanie zamiaru. Porządkowanie posiadanych i gromadzenie nowych zbiorów do mającego powstać oddziału biblioteki trwało przez kolejne dwa lata.
Otwarcie Oddziału Muzycznego nastąpiło w roku 1983. Muzykalni jaworzanie mogli znaleźć tu książki i czasopisma o muzyce, płyty, kasety, nagrania z różnych dziedzin sztuki muzycznej oraz utworów literackich, środki audiowizualne do nauczania języków obcych itd. Do dyspozycji korzystających ze zbiorów specjalnych Oddziału Muzycznego przygotowano 11 stanowisk (kabin).[…]

W roku 1983 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora MBP. Odeszła na emeryturę Irena Papciak, która z racji zasług dla rozwoju czytelnictwa w naszym mieście zdobyła sobie prawo do szacunku u tysięcy jaworzan, świadomych znaczenia dobrej książki w życiu człowieka. Godną jej następczynią była Zofia Wojtoń, sprawująca tę ważną funkcję do 31 grudnia 2004 r.[…]

Z myślą o mieszkańcach nowych osiedli biblioteka pozyskała od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej nowy lokal na Osiedlu Piastowskim przy ul.Moniuszki 10. W tym lokalu 1 października 1985 r. rozpoczęła działalność filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, w której funkcję kierownika pełni od początku Halina Złocka. W roku 1994 księgozbiór filii liczył 16 713 woluminów, zarejestrowanych było 2 212 czytelników, w tym 957 dzieci.

W roku 1993 nastąpiła kolejna przeprowadzka Oddziału Dziecięcego z Rynku 3 na Osiedle Przyrzecze, gdzie razem z filią Szkoły Podstawowej Nr 1 były jedynymi placówkami kulturalno-oświatowymi. Specjalizując się w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych dzieci młodszych i starszych, personel biblioteki prowadził teatrzyk "Pinokio", organizował konkursy literackie i plastyczne, rozmowy o książkach oraz inne zajęcia z małymi czytelnikami w oparciu o przeczytaną lekturę. Księgozbiór dziecięcej biblioteki na Przyrzeczu liczył w 1994 r. 11 354 woluminy, korzystało z niego 1 200 czytelników wypożyczając 21 373 książki.[…]
Lokalizacja Oddziału Dziecięcego na Przyrzeczu, które jest peryferyjnym osiedlem miasta, skłoniła dyrekcję biblioteki do utworzenia księgozbioru dla dzieci ze wschodniej części Jawora […] w głównej siedzibie w Rynku 5.[…]

Biblioteka przy placu Seniora Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze,
Plac Seniora 4

W 1998 roku Zarząd Miasta zakupił na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej dwukondygnacyjny budynek po byłej drukarni. Jedno skrzydło rzeczonego budynku zostało sprawnie wyremontowane i dostosowane do potrzeb biblioteki. Po przeprowadzce z Rynku 5 na Plac Seniora 4, która trwała kilka miesięcy, biblioteka w dniu 19 marca 1999 r. otworzyła swoje podwoje dla czytelników w nowym miejscu.

W następstwie adaptacji i remontu drugiego skrzydła budynku przy Placu Seniora, przeniesiono tutaj w 2001 r. Dział Muzyczny z Rynku 16 oraz Dział Dziecięcy z ul.Dmowskiego 8. Nowa siedziba MBP okazała się największa (ponad 1000 m2) i najbardziej odpowiadająca potrzebom biblioteki w porównaniu z poprzednimi. Dla czytelników, szczególnie z peryferyjnych rejonów miasta, ważna jest również lokalizacja biblioteki. Plac Seniora znajduje się w centrum Jawora, tuż przy Rynku.[…]

Obecna siedziba biblioteki - Plac Seniora 4 - znajduje się w samym centrum miasta i mieści w sobie Dział Udostępniania dla Dorosłych (Wypożyczalnia, Czytelnia, Multimedia) oraz Oddział Dziecięco-Młodzieżowy. Ponadto na Osiedlu Piastowskim w zachodniej części miasta przy ulicy Moniuszki 10 jest usytuowana Filia Nr 1 biblioteki.

Szeroki krąg czytelników biblioteki potwierdza jak jest ona niezbędna w życiu mieszkańców Jawora i okolic. Stara się zaspokajać głód wiedzy, nauki i rozrywki poprzez bogaty zbiór książek, czasopism, płyt, kaset, itp.. Można tutaj znaleźć zarówno książkę tradycyjną jak i nowoczesne nośniki informacji oraz dostęp do informacji w internecie.

Dodatkowo biblioteka czynnie włącza się w kalendarz imprez kulturalnych w naszym mieście: poleca spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi, organizuje konkursy, oferuje szeroką paletę zajęć przewidzianych dla młodych czytelników oraz seniorów.