We wrześniu 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących - Edycja 2014” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszyca finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

larix

Ponadto w ramach projektu „Nagranie i bezpłatne udostępnienie niewidomym 17 książek mówionych w najnowszym standardzie cyfrowym” oraz innych projektów dofinansowywanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Historii Polski oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego stowarzyszenie Larix przekazało bezpłatnie łącznie 906 pozycji książkowych nagranych w latach 2007-2014 - lista tytułów.

Zasady wypożyczania książek i urządzenia do ich odtwarzania (Czytak Plus) określa Regulamin.