Cyfrowy Dolny Śląsk to biblioteka cyfrowa tworzona przez dolnośląskie instytucje: archiwa, biblioteki, muzea, centra kultury i organizacje pozarządowye. Jednostkami wiodącymi są Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.

cds

Projekt powstał i jest rozwijany w celu prezentacji dawnych i współczesnych regionaliów w formie zdigitalizowanej. Realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 6: "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)", Działanie nr 6.4: "Turystyka kulturowa."

 

Obecnie portal Cyfrowy Dolny Śląsk tworzą:

 • Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa
 • Wrocławska Biblioteka Cyfrowa
 • Zgorzelecka Biblioteka Cyfrow
 • Świebodzicka Biblioteka Cyfrowa
 • Oławska Biblioteka Cyfrowa
 • Oleśnicka Biblioteka Cyfrowa
 • Noworudzka Biblioteka Cyfrowa
 • Jaworska Biblioteka Cyfrowa
 • Wałbrzyska Biblioteka Cyfrowa
 • Świdnicka Biblioteka Cyfrowa
 • Sycowska Biblioteka Cyfrowa
 • Bolesławiecka Biblioteka Cyfrowa
 • Kłodzka Biblioteka Cyfrowa
 • Bielawska Biblioteka Cyfrowa
 • Gryfowska Biblioteka Cyfrowa
 • Biblioteka Cyfrowa Fundacji ROJT
 • Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska

Publikacje podzielone są na wiele kolekcji i podkolekcji. Najciekawsze i najrzadziej spotykane w innych bibliotekach cyfrowych to:

 • Film – kolekcja ponad siedemdziesięciu dokumentów audiowizualnych w formacie x-flv, obsługiwanym przez przeglądarkę, poruszających tematykę Dolnego Śląska.

 • Miejscowości – publikacje w obrębie tej kolekcji zostały dodatkowo podzielone według miejscowości, których dotyczą ich treści.

 • Słownik Biograficzny – zawiera biogramy osób, wyłącznie zmarłych, związanych z Ziemią Jeleniogórską i Wrocławską.

 • e-Pogranicze – wirtualna biblioteka zawierająca teksty dotyczące pogranicza w języku polskim i niemieckim.

 • Harcerstwo jeleniogórskie – materiały zarówno z czasów II wojny światowej, jak i współczesne.

 • Krajoznawstwo

 • Sport – plakaty promujące wydarzenia, fotografie, relacje z zawodów.

 • Sybiracy