Od kwietnia 2012 Miejska Biblioteka Publiczna na podstawie umowy z Wydawnictwem Naukowym PWN w porozumieniu z innymi bibliotekami zrzeszonymi w DZB oferuje dla swoich czytelników darmowy dostęp do publikacji z serwisu IBUK Libra. Dostęp do oferowanych czytelnikom książek możliwy jest na stronie http://libra.ibuk.pl.

 ibuk libra

Serwis IBUK Libra to pierwsza i największa w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Są to głównie książki naukowe (zwłaszcza podręczniki akademickie), popularnonaukowe i poradniki z praktycznie wszystkich ważniejszych dziedzin wiedzy, m.in. takich: informatyka, nauki humanistyczne (historia, filologia polska, filologie obce, kulturoznawstwo, kultura i sztuka, religioznawstwo), nauki matematyczno-przyrodnicze (biologia, matematyka, technika, chemia, fizyka, nauki o Ziemi), nauki społeczne (pedagogika, socjologia, psychologia, komunikacja społeczna, filozofia, nauki polityczne), medycyna, prawo, nauki ekonomiczne (marketing, reklama, zarządzanie, informatyka, finanse i bankowość, rachunkowość i controlling, gospodarka światowa, Unia Europejska).

Z zasobów można korzystać za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona. Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika. Katalogi dostępne są w każdej przeglądarce internetowej.

Do pełnego korzystania z możliwości serwisu IBUK Libra wymagane jest posiadanie konta w tym serwisie, które można założyć podając adres e-mail i hasło. Po założeniu konta czytelnik jest rozpoznawany przez system i może korzystać z zasobów i funkcjonalności, do których ma uprawnienia.
Konto myIbuk wymaga przeglądarki Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Darmowy dostęp do wykupionych przez bibliotekę publikacji możliwy jest w sieci bibliotecznej a także po za nią pod warunkiem wprowadzenia na swoim koncie odpowiedniego kodu PIN. PIN-y są wydawane przez bibliotekarzy na podstawie karty czytelnika.

    Założenie osobistego konta myIbuk, umożliwia użytkownikowi korzystanie z zaawansowanych funkcji do pracy z tekstem takich, jak:
  • zaznaczanie tekstu,
  • wprowadzanie zakładek, notatek,
  • tworzenie wirtualnej półki z książkami,
  • generowanie bibliografii,
  • korzystanie ze słownika i encyklopedii

Sprawdź listę dostępnych tytułów.